جستجوی پزشکان
نام پزشکروز حضورزمان حضور
آقای دکتر شادفر (اعصاب و روان)شنبه9:00 صبح
آقای دکتر شریف مهر (اعصاب و روان)یکشنبه12:30 ظهر 
آقای دکتر شریف مهر (اعصاب و روان)پنجشنبه12:00 ظهر
آقای دکتر قدسی (کلیه و مجاری ادراری)دوشنبه13:00 ظهر
آقای دکتر قدسی (کلیه و مجاری ادراری)چهارشنبه11:30
آقای دکتر قدسی (کلیه و مجاری ادراری)پنجشنبه15:30عصر
آقای دکتر قدسی (کلیه و مجاری ادراری)جمعه10:30 صبح
آقای دکتر جهانگیری (کلیه و مجاری ادراری)شنبه09:00صبح
آقای دکتر واعظی (پوست و مو)یکشنبه9:30 صبح
آقای دکتر واعظی (پوست و مو)دوشنبه17:30 عصر
آقای دکتر کیانی (ارتوپدی)سه شنبه17:30 عصر
آقای دکتر کیانی (ارتوپدی)چهارشنبه17:30 عصر
آقای دکتر یوسفی (داخلی)شنبه15:30 ظهر
آقای دکتر یوسفی (داخلی)یکشنبه15:30 ظهر
آقای دکتر یوسفی (داخلی)دوشنبه15:30 ظهر
آقای دکتر یوسفی (داخلی)سه شنبه15:30 ظهر
آقای دکتر یوسفی (داخلی)چهار شنبه15:30 ظهر
خانم دکتر رفیع زاده (اعصاب و روان)یکشنبه17:00 عصر
خانم دکتر کاظمی (داخلی)شنبه09:00 صبح
خانم دکتر کاظمی (داخلی)یکشنبه09:00صبح
خانم دکتر کاظمی (داخلی)دوشنبه09:00 صبح
خانم دکتر کاظمی (داخلی)سه شنبه09:00صبح
آقای دکتر شیرانی (ارتوپدی)شنبه10 صبحتا 10 خرداد حضور ندارند
آقای دکتر شیرانی (ارتوپدی)دوشنبه10 صبح
آقای دکتر شیرانی (ارتوپدی)سه شنبه10 صبح
آقای دکتر شیرانی (ارتوپدی)چهارشنبه9:30 صبح
خانم دکتر عطایی (زنان و زایمان)پنج شنبه10:30 صبح
خانم مسیبی (کارشناس مامایی)شنبه17 عصر
خانم مسیبی (کارشناس مامایی)چهارشنبه17 عصر
خانم مسیبی (کارشناس مامایی)جمعه10 صبح
خانم دکتر حاج رحیمی (زنان و زایمان)یکشنبه10:30 صبح
خانم دکتر حاج رحیمی (زنان و زایمان)سه شنبه10:30 صبح
خانم حسین زاده (کارشناس مامایی)یکشنبه17:00 عصر
خانم حسین زاده (کارشناس مامایی)سه شنبه17:00 عصر
خانم دکتر جعفری (زنان و زایمان)دوشنبه10:00صبح
خانم راوش (کارشناس مامایی)دوشنبه17:00 عصر
خانم راوش (کارشناس مامایی)پنجشنبه15:00 عصر
خانم دکتر هفت برادران (زنان و زایمان)چهارشنبه11:00 صبح
آقای دکتر پاک زاده (جراح عمومی)یک شنبه11 صبح
آقای دکتر سیدعلی کاظمی (قلب و عروق)یکشنبه15:30 ظهر
آقای دکتر سیدعلی کاظمی (قلب و عروق)سه شنبه14:30 ظهر
آقای دکتر سیدعلی کاظمی (قلب و عروق)پنجشنبه10 صبح
آقای دکتر صادقی (دیابت ، پوست و تغذیه)شنبه8صبح
آقای دکتر صادقی (دیابت ، پوست و تغذیه)یکشنبه8صبح
آقای دکتر صادقی (دیابت ، پوست و تغذیه)دوشنبه8صبح
آقای دکتر صادقی (دیابت ، پوست و تغذیه)سه شنبه8صبح
آقای دکتر صادقی (دیابت ، پوست و تغذیه)چهارشنبه8صبح
آقای دکتر صادقی (دیابت ، پوست و تغذیه)پنجشنبه8صبح
آقای دکتر نریمانی (فوق تخصص غدد و متابولیسم)پنجشنبه9:30 صبح
آقای دکتر علینقیان (متخصص چشم)شنبه9 صبح
آقای دکتر علینقیان (متخصص چشم)چهارشنبه9 صبح
آقای دکتر علینقیان (متخصص چشم)دوشنبه9 صبح
آقای دکتر اشجع (عفونی - داخلی)شنبه18:00 عصر
آقای دکتر اشجع (عفونی - داخلی)چهارشنبه18:00 عصر
آقای دکتر عارف پور (داخلی)شنبه18 عصر
آقای دکتر عارف پور (داخلی)یکشنبه17 عصر
آقای دکتر عارف پور (داخلی)دوشنبه17 عصر
آقای دکتر عارف پور (داخلی)سه شنبه18:00 عصر
آقای دکتر عارف پور (داخلی)چهارشنبه18 عصر
آقای دکتر عارف پور (داخلی)پنجشنبه17 عصر
آقای دکتر ناظمی (فوق تخصص گوارش)یکشنبه09:00صبح
آقای دکتر ناظمی (فوق تخصص گوارش)پنج شنبه09:00صبح
آقای دکتر پورصیرفی (متخصص اطفال)شنبه19 عصر
آقای دکتر پورصیرفی (متخصص اطفال)یکشنبه19 عصر
آقای دکتر پورصیرفی (متخصص اطفال)دوشنبه19 عصر
آقای دکتر پورصیرفی (متخصص اطفال)چهارشنبه19 عصر
آقای دکتر پورصیرفی (متخصص اطفال)پنجشنبه10:30 صبح
آقای دکتر طالبی (فوق تخصص گوارش)دوشنبه11 صبح
آقای دکتر طالبی (فوق تخصص گوارش)چهارشنبه11 صبح
آقای دکتر معینی (متخصص مغز و اعصاب)دوشنبه17:30 عصر
آقای دکتر فخری زاده (متخصص چشم)یکشنبه10 صبح
خانم دکتر عطائی (زنان و زایمان)شنبه10:30 صبح
خانم دکتر تقی یار (زنان و زایمان)یک شنبه14:30 ظهر
آقای دکتر سالاری مقدم (متخصص اعصاب و روان)چهارشنبه8 صبح
آقای دکتر سروش امانی (متخصص گوش و حلق و بینی)سه شنبه15:30
آقای دکتر سروش امانی (متخصص گوش و حلق و بینی)چهارشنبه16 عصر
آقای دکتر محمد رضا آقا اسماعیلی (متخصص اطفال)شنبه9:30 صبح
آقای دکتر محمد رضا آقا اسماعیلی (متخصص اطفال)یکشنبه9:30 صبح
آقای دکتر محمد رضا آقا اسماعیلی (متخصص اطفال)دوشنبه9:30 صبح
آقای دکتر محمد رضا آقا اسماعیلی (متخصص اطفال)سه شنبه9:30 صبح
آقای دکتر محمد رضا آقا اسماعیلی (متخصص اطفال)چهارشنبه9:30 صبح
آقای دکتر محمد رضا آقا اسماعیلی (متخصص اطفال)جمعه10 صبح
خانم دکتر زاهدی (متخصص گوش و حلق و بینی)چهارشنبه10:00 صبح
خانم دکتر زاهدی (متخصص گوش و حلق و بینی)پنجشنبه10:00صبح
آقای دکتر سید حسام الدین طبایی (متخصص گوارش)پنج شنبه17 عصر
آقای دکتر سید حسام الدین طبایی (متخصص گوارش)یکشنبه17 عصر
آقای دکتر محمد جواد سعیدی (گفتار درمانی)سه شنبه16 عصر
آقای دکتر کیانی (ارتوپدی)یک شنبه17:30 عصر
آقای دکتر کیانی (ارتوپدی)دو شنبه17:30 عصر
آقای دکتر کیانی (ارتوپدی)پنج شنبه12:00ظهر
خانم جمشیدی (کارشناسی علوم تغذیه)دو شنبه09:30صبح
خانم جمشیدی (کارشناسی علوم تغذیه)سه شنبه16:30عصر
آقای دکتر محمد رضا آقا اسماعیلی (متخصص اطفال)سه شنبه17:30عصر
آقای دکتر قدسی (کلیه و مجاری ادراری)یک شنبه09:00صبح
آقای دکتر قدسی (کلیه و مجاری ادراری)سه شنبه09:00صبح
خانم نصرالهی (ادیومتری)پنجشنبه 10:00صبح
خانم نصرالهی (ادیومتری)سه شنبه 15:00بعدازظهر
خانم نصرالهی (ادیومتری)شنبه 16:00عصر
آقای دکتر رضایی(متخصص طب فیزیکی)چهارشنبه17:00عصر
آقای دکتر استوان (فلوشیپ قلب)دوشنبه09:30 صبح
آقای دکتر سیدعباس سیدی (قلب و عروق)شنبه10:00 صبح
آقای دکتر سیدعباس سیدی (قلب و عروق)چهارشنبه10:00 صبح
خانم دکتر پریوش رفیعی (مغزواعصاب-نورولوژی) ، پنجشنبه ، 09:00 صبحاردیبهشت نیستند
آقای دکتر شیرانی (ارتوپدی)یکشنبه09:00 صبح
آقای دکتر بخت آور(فوق تخصص شبکیه) سه شنبه،09:30 صبح
آقای دکتر بخت آور(فوق تخصص شبکیه) پنجشنبه،09:30 صبح
خانم دکتر امیری (متخصص داخلی)،یکشنبه،08:00صبح
خانم دکتر امیری (متخصص داخلی)،سه شنبه،08:00صبح
همین حالا نوبت خود را رزرو کنید !