هیئت مدیره مهدیه اصفهان

«تولیت»

حضرت آیت الله حاج سيد احمد روضاتي

«مدیر عامل»

 

«نایب رییس»

آقای دکتر علی مظاهری صالحی

«منشی هیئت مدیره»

آقای حسن آذربایجانی

«رییس هیئت مدیره»