هیئت مدیره مهدیه اصفهان

«تولیت»

حجه الاسلام و المسلمين حاج سيد احمد روضاتي

«مدیر عامل»

مهندس مهدی کریمی

«نایب رییس»

آقای دکتر علی مظاهری صالحی

«منشی هیئت مدیره»

آقای حسن آذربایجانی

«رییس هیئت مدیره»

حاج حسین احمدی