1- احداث سالن اجتماعات جهت تشكيل جلسات مذهبي و ساير جلساتي كه مغاير با شئون اسلامي و اصول وقفنامه نباشد.

2- احداث درمانگاه ، آزمايشگاه ، راديولو‍ژي ، خدمات پلي كلينيك پزشكي جهت تأمين بخشي از نيازهاي درماني محرومين.

3- احداث كتابخانه و قرائت خانه عمومي و مركز تحقيقات و انتشار كتب و نشريات براي رفع نيازهاي فرهنگي در زمينه هاي مختلف خصوصاً در زمينه علوم و معارف اسلامي و تبليغ و نشر فرهنگ غني مذهب حقه تشيع.

4- ارائه هر گونه خدمات علمي ، فرهنگي و اجتماعي كه موافق با احكام شرع مبين اسلام و قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران باشد.

5- احداث و تجهيز مجموعه ورزشي سرپوشيده

با عنايت به اينكه بودجه فعاليت هاي انجام شده توسط كمك هاي مردمي اعم از نقدي ، جنسي ، موقوفات ، نذورات ، اشتراك ماهيانه و … تأمين گرديده است.

اميد است با گسترش اين كمك ها ، روند فعاليت هاي اين خيريه سرعت بيشتري بگيرد.

هيئت مديره مجتمع خیریه مهديه اصفهان ضمن قدرداني از خيرانديشان و مشتركين خود از كليه علاقه مندان به خدمتگزاري آستان مبارک ولي الله الاعظم حجه ابن الحسن العسكري عجل الله تعالي فرجه الشريف دعوت مي نمايد تا ضمن بازديد و آشنایی با رنامه های فرهنگی – مذهبی و خدمات درمانی اين مجتمع با ارائه پيشنهادات خود ما را در رسيدن به اهداف عاليه اين مجموعه ياري نمايند.