1- احداث سالن اجتماعات جهت تشكيل جلسات مذهبي و ساير جلساتي كه مغاير با شئون اسلامي و اصول وقفنامه نباشد.

2- احداث درمانگاه ، آزمايشگاه ، راديولو‍ژي ، خدمات پلي كلينيك پزشكي جهت تأمين بخشي از نيازهاي درماني محرومين.

3- احداث كتابخانه و قرائت خانه عمومي و مركز تحقيقات و انتشار كتب و نشريات براي رفع نيازهاي فرهنگي در زمينه هاي مختلف خصوصاً در زمينه علوم و معارف اسلامي و تبليغ و نشر فرهنگ غني مذهب حقه تشيع.

4- ارائه هر گونه خدمات علمي ، فرهنگي و اجتماعي كه موافق با احكام شرع مبين اسلام و قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران باشد.

5- احداث و تجهيز مجموعه ورزشي سرپوشيده

با عنايت به اينكه بودجه فعاليت هاي انجام شده توسط كمك هاي مردمي اعم از نقدي ، جنسي ، موقوفات ، نذورات ، اشتراك ماهيانه و … تأمين گرديده است.

اميد است با گسترش اين كمك ها ، روند فعاليت هاي اين خيريه سرعت بيشتري بگيرد.

هيئت مديره مجتمع مهديه اصفهان ضمن قدرداني از خيرانديشان و مشتركين خود از كليه علاقه مندان با خدمتگزاري ولي الله الاعظم حجه ابن الحسن العسكري عجل الله تعالي فرجه الشريف دعوت مي نمايد تا ضمن بازديد از برنامه هاي اين مجتمع با ارائه پيشنهادات خود ما را در رسيدن به اهداف عاليه اين مجموعه ياري نمايند.