ارائه کلیه خدمات مشاوره با تعرفه دولتی
1 . خدمات تخصصی مشاوره در زمینه های خانواده ، ازدواج ، فرزند پروری
2 . خدمات تخصصی مشاوره کودک در زمینه های اختلال توجه و یادگیری ، بیش فعالی ، مقابله با پرخاشگری و لجبازی و رفتار متقابل
3 . خدمات تخصصی بهداشت روانی در زمینه های اختلالات اضطرابی ، افسردگی و وسواس
4 . اجرای تست های روانشناختی در زمینه های هوش ، شخصیت و رضایتمندی زناشویی
5 . خدمات تخصصی مشاوره تحصیلی از جمله تکنیک های مدیریت زمان
6 . واحد بینایی سنجی اطفال برای گروه 1 تا 6 سال
7 . پایگاه شنوایی سنجی کودکان دو روزه تا 6 سال

 

تلفن : 34389153-031 مستقیم

تلفن : 34429946-031 داخلی 156