آقای دکتر امیر حسام خواجه

درمانگر تحلیلی-زوج درمانی

  دوره هاي علمي:

 •  دوره سوپروایزری درمان تحلیلی (روابط ابژه)
 • دوره خود شناسی مقدماتی و تکمیلی
 •  دوره مشاوره پيش از ازدواج (PMC)
 •  دوره مهارت های زندگی
 •  دوره مدیریت استرس
 • دوره غنی سازی زندگی زناشویی
 •  مربيگري آموزش پيش از ازدواج PME(TOT)".
 •  دوره خانواده درمانی سیستمی – راهبردی
 •   دوره کیفیت زندگی زناشویی
 •   دوره آموزشی هیپنوتراپی زیر نظر دانشگاه ماربورگ آلمان
 •    دوره سکس تراپی
 •    دوره التیام روابط فرازناشویی
 •    دوره زوج درمانی هیجان مدار

   برخي از سوابق تدريس، مشاوره و فعاليت هاي اجرايي :

 •     درمانگر برتر درمان و سازش زوجین در سال 92
 •     مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما
 •     مدرس آموزش عالی دوره فراگیر پیام نور
 •     مدرس دوره های خانواده درمانی و ازدواج
 •     مدرس کارگاه تیپ شناسی دانشگاه اصفهان
 •      مدرس کارگاه انتخاب همسر دوره مقدماتی و تکمیلی دانشگاه اصفهان
 •     مدرس کارگاه کاوش در خود، آرامش در کنار تو (دوره مقدماتی و تکمیلی)
 •      مدرس کارگاه هوش هیجانی دانشگاه اصفهان
 •      مدرس کارگاه کلید نفوذ در دیگران کلینیک درمانی مهدیه اصفهان
 •      مدرس کارگاه آموزش پیش از ازدواج انجمن مددکاری اصفهان
 •      مشاور دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر- آموزشکده فني و حرفه اي سما
 •      مشاور دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
 •      مشاور دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 •     مشاور دانشگاه اصفهان
 •      مشاور مرکز خدمات روانشناختی رایین اصفهان
 •      مشاور مرکز خدمات روانشناختی فهیم
 •     مشاور مرکز خدمات روانشناختی مهدیه اصفهان
 •      مشاور مرکز خدمات روانشناختی نوید بخش اصفهان
 •      مشاور مرکز خدمات روانشناختی همراز اصفهان
 •     اجرای دوره آموزشی گذار از مدرسه به دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر- آموزشکده فني و حرفه اي سما
 •    اجراي كارگاه آموزشي پيش از ازدواج ویژه دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر- آموزشکده فني و حرفه اي سما
 •     اجرای دوره آموزشی آسیب شناسی روابط در شرکت گاز یاسوج
 •     اجرای دوره آموزشی هوش هیجانی در شرکت گاز یاسوج
 •     دارای اثر برگزیده زوج درمانی کشوری

   سوابق پژوهشی داخلی:

 •        پیش بینی بهزیستی روانشناختی از روی عوامل کیفیت زندگی و بهره همدلی و سیستم سازی
 •        مقایسه ابعاد انگیزه تحصیلی در دانشجویان عادی و استعداد درخشان
 •        اثر بخشی روش فوردایس بر بهزیستی روانی دانشجویان
 •        اثر بخشی آموزش شادمانی بر کیفیت زندگی زناشویی
 •        اثر بخشی آموزش شادمانی بر بهزیستی ذهنی مردان و زنان متاهل شهر اصفهان
 •        اثر بخشی زوج درمانی راه حل محور بر کاهش تعارضات زناشویی

  سوابق پژوهشی بین المللی: 

     The effect of marital counseling on sexual satisfaction of couples 

The effects of training emotional intelligence on communication skills on boys in Isfahan university. 

A social work study on the effect of emotional intelligence training on communication skills © 2013 Growing Science Ltd. All rights reserved. 

The relationship between psychological well-being and empathy quotient. 2014 Growing Science Ltd. All rights reserved.

THE RELATIONSHIP OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING WITH MARITAL QUALITY 

AND THE DIMENSIONS OF THE MARRIED STUDENTS, Indian J.Sci.Res. 7 (1): 534-538, 2014

                              

  سوابق تالیف و ترجمه کتاب:

 •      کتاب درمان شناختی رفتاری با زوج ها و خانواده ها چاپ 91 انتشارات ارجمند ( برگزیده کتاب سال دانشجویی)
 •     کتاب روایت درمانی ( تاریخچه، نظریه، درمان) انتشارات دانژه چاپ 1396 .
 •      کتاب زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی انتشارات دانژه در دست چاپ
 •    کتاب شاد راه زندگی چاپ 93 انتشارات نگار اصفهان