سرکار خانم سمیه زمانی

سوابق تحصیلی

کارشناسی راهنمایی  و مشاوره دانشگاه آزاد خمینی شهر 1392

کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد زاهدان1396

طرح های تحقیقاتی

برگزاری طرح مداخلات شناختی رفتاری مبتنی بر تاثیر سکس تراپی بر مهارت های زندگی زنان

اثر بخشی درمان شناختی بر مهار ت زندگی استرس و اضطراب زنان مبتلا به سرطان پستان در شهرستان اصفهان

انجام کارگاه های آموزشی در انجمن سلامت روان زیر نظر استانداری

همکاری باپلیس سایبری جهت مشاوره کودکان و نوجوانان در ارتباط با فضای مجازی

فن بیان

آرامش و سلامت را در خانواده بالا ببرید

مدیریت خشم واسترس

تاثیر مهارت های زندگی بر بالا بردن کیفیت زندگی

توانایی رشد دوره کودکی

تربیت جنسی کودکان

برگزاری کارگاه مهارت های زندگی دانشجویی در دانشگاه آزاد زاهدان

تدریس در دانشگاه آزاد بوشهر

زمینه کاری: فردی/بلوغ/خانواده/اختلالات خلقی