سرکار خانم نرگس دژکامی

سوابق تحصیلی

کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور گلپایگان 1385

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد مرودشت 1395

طرح های تحقیقاتی

مقایسه افسردگی تمایز یافتگی و سر سختی

روان شناسی در بین زنان مکمل معارض و عادی

ویراستاری مجموعه آموزش مشاوره قبل از ازدواج

تدریس کارگاه و دوره

پی ام ایی آموزش پیش از ازدواج

مهارت های زندگی

خود شناسی

فرمول های ازدواج

ارتفاء کیفیت زندگی

مربی و مشاور هلال احمر و پایگاه های بسیج و نیروی انتظامی 

زمینه کاری:فردی/پیش از ازدواج/زوج درمانی