سرکار خانم دکتر مریم حقانی

سوابق تحصیلی

کارشناسی دبیری تاریخ دانشگاه آزاد نجف آباد 1372

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد تنکابن 1390  

دکتر روانشناسی عمومی آزاد اصفهان(خوراسگان) ورودی 1393

طرح تحقیقاتی

رابطه اضطراب و افسردگی با اختلال پر خوری در افراد متقاضی کاهش وزن

تدوین بسته مشاوره ای خانواده درمانی سیستمی و هیجان مدار با درمان یکپارچه خیانت زناشویی بر افسردگی و اضطراب و پرخاشگری- خیانت همسر و بهبود کیفیت زندگی زناشویی در افراد با روابط خارج از خانواده مراجعه کننده به کلینیک های شهر اصفهان

تدریس در دانشگاه پیام نور بهارستان

ارشد فراگیران موسسه نوین صدر

تدریس کارگاه آموزشی  در بنیاد شهید و دانشگاه بهارستان و دانشگاه پیام نور و کلینیک پردیس تحت عنوان

آموزش مشاوره پیش از ازدواج

بهبود روابط جنسی مخصوص بانوان

بهبود کیفیت زندگی زناشویی

آموزش مهارت های زندگی

آموزش تفسیر تست ام ام پی آی 

زمینه کاری:

خانواده/زوج درمانی/پیش از ازدواج