پرسشنامه پيش از ازدواج

با سلام

از تمام عزيزاني که جزوه مورد نظر را مورد مطالعه قرار ميدهند خواستار اين هستم که در صورت کاربرد در تمام زمينه ها صداقت داشته باشند.

توصيه مي شود که حتماً اين جزوه چندين بار مطالعه گردد و در صورت امکان پاسخ ها و ديدگاه هاي شخصي براي مرور مجدد توسط خود فرد و انجام اصلاحات لازم ثبت گردد.

ـ توصيه مي شود که گفتگو ها در طي چندين جلسه 1 ساعته و در طي حداقل يک فاصله زماني 3 هفته اي باشد.

توصيه مي شود که طرفين بعد از آنکه در خصوص محتواي جزوه با هم گفتگو نموده و به توافق هاي لازم دست يافتند ، به متخصص مشاوره ازدواج و خانواده مراجعه نموده و در خصوص مناسب بودن و کيفيت توافق هاي انجام شده ، راهنمايي هاي لازم را دريافت نماييد.

تا زماني که جواب ابهامات و سوالات خود را نگرفتيد به موضوع بعدي نرويد . شک و ترديد هايتان را جدي بگيريد.

ممکن است در حين توضيحات جواب برخي سوالاتتان مشخص شده باشد بنابراين در ظاهر تعداد سوالات زياد است اما ممکن است چند سوال با يک توضيح طرف مقابل يا شما جواب داده شود. 

توصيه مي شود که طرفين بعد از آنکه در خصوص محتواي جزوه با هم گفتگو نموده و به توافق هاي لازم دست يافتند ، به متخصص مشاوره ازدواج و خانواده مراجعه نموده و در خصوص مناسب بودن و کيفيت توافق هاي انجام شده ، راهنمايي هاي لازم را دريافت نماييد.

تا زماني که جواب ابهامات و سوالات خود را نگرفتيد به موضوع بعدي نرويد . شک و ترديد هايتان را جدي بگيريد.

ممکن است در حين توضيحات جواب برخي سوالاتتان مشخص شده باشد بنابراين در ظاهر تعداد سوالات زياد است اما ممکن است چند سوال با يک توضيح طرف مقابل يا شما جواب داده شود.

 

 

سوال های کلیدی جلسه خواستگاری:

 

پرسشنامه پيش از ازدواج

با سلام

از تمام عزيزاني که جزوه مورد نظر را مورد مطالعه قرار ميدهند خواستار اين هستم که در صورت کاربرد در تمام زمينه ها صداقت داشته باشند.

توصيه مي شود که حتماً اين جزوه چندين بار مطالعه گردد و در صورت امکان پاسخ ها و ديدگاه هاي شخصي براي مرور مجدد توسط خود فرد و انجام اصلاحات لازم ثبت گردد.

ـ توصيه مي شود که گفتگو ها در طي چندين جلسه 1 ساعته و در طي حداقل يک فاصله زماني 3 هفته اي باشد.

توصيه مي شود که طرفين بعد از آنکه در خصوص محتواي جزوه با هم گفتگو نموده و به توافق هاي لازم دست يافتند ، به متخصص مشاوره ازدواج و خانواده مراجعه نموده و در خصوص مناسب بودن و کيفيت توافق هاي انجام شده ، راهنمايي هاي لازم را دريافت نماييد.

تا زماني که جواب ابهامات و سوالات خود را نگرفتيد به موضوع بعدي نرويد . شک و ترديد هايتان را جدي بگيريد.

ممکن است در حين توضيحات جواب برخي سوالاتتان مشخص شده باشد بنابراين در ظاهر تعداد سوالات زياد است اما ممکن است چند سوال با يک توضيح طرف مقابل يا شما جواب داده شود. 

توصيه مي شود که طرفين بعد از آنکه در خصوص محتواي جزوه با هم گفتگو نموده و به توافق هاي لازم دست يافتند ، به متخصص مشاوره ازدواج و خانواده مراجعه نموده و در خصوص مناسب بودن و کيفيت توافق هاي انجام شده ، راهنمايي هاي لازم را دريافت نماييد.

تا زماني که جواب ابهامات و سوالات خود را نگرفتيد به موضوع بعدي نرويد . شک و ترديد هايتان را جدي بگيريد.

ممکن است در حين توضيحات جواب برخي سوالاتتان مشخص شده باشد بنابراين در ظاهر تعداد سوالات زياد است اما ممکن است چند سوال با يک توضيح طرف مقابل يا شما جواب داده شود.

 

 

سوال های کلیدی جلسه خواستگاری:

1

 

ـ به نظر شما يک زوج قبل از ازدواج در خصوص چه مواردي بايد با هم گفتگو نمايند ؟ از لحاظ زماني چقدر بايد وقت اختصاص دهند ؟

آيا حاضريد در مورد موارد زير اطلاعاتي در اختيار همديگر قرار دهيد ؟

نام ، نام خانوادگي ، سن ، محل تولد ، ميزان تحصيلات هر کدام ، شغل و سابقه ي شغلي هر کدام ، چندمين فرزند خانواده هستيد . رشته ي تحصيلي ، در قيد حيات بودن و نبودن اعضاء خانواده ، تعداد خواهران و برادران و خصوصيات سني ، تحصيلي شغلي و ازدواج هر کدام ، محل يا شهر زندگي هر خانواده ، پدر و مادر و شغل و سن و تحصيلات هر کدام ، با چه کسي يا چه کساني در حال حاضر زندگي مي کنيد ؟

ـ آيا تصميم دارد که بعد از ازدواج مستقل از خانواده باشد ؟ آيا توانايي مستقل شدن را دارد ؟

ـ نظر هر کدام در مورد زندگي مشترک يا مستقل از خانواده ها چيست ؟

ـ آيا در حال حاضر مستقل (از لحاظ منزل) زندگي مي کند ؟ چگونه اين طور شده است ؟

ـ خانواده هاي هر کدام در مورد استقلال آنها چه نظري دارند و آيا اين اجازه را به آنها مي دهند ؟

ـ آيا خود فرد توانايي عاطفي و رواني مستقل شدن از والدين خود را دارد ؟

ـ فکر مي کنيد که امروزه استقلال به ويژه استقلال عاطفي و رواني از خانواده تا چه حد در زندگي مشترک تأثير گذار است ؟

ـ آيا توانايي استقلال و برخورداري مادي مناسب داريد ؟

ـ آيا فکر مي کنيد که ازدواج جزء جدايي ناپذير و ضروري زندگي است ؟ آيا فکر مي کنيد که هر انسان سالمي بايد در طول زندگي حتماً ازدواج کند ؟ دلايل شما چيست ؟

ـ شما چرا مي خواهيد ازدواج کنيد ؟

ـ انگيزه ي شما براي ازدواج چه قدر است ؟ به عبارت ديگر تا چه حد نياز به ازدواج را در خودتان احساس مي کنيد ؟

 

2

 

ـ آيا ممکن است که شما به خاطر رها شدن از شرايط خانوادگي فشار آور ازدواج کنيد ؟

ـ آيا ممکن است شما به خاطر نگراني از بالا رفتن سن ازدواج کنيد ؟

ـ آيا انگيزه ي شما ازدواج ناشي از نياز خودتان است يا اين که به دليل وسوسه ها يا فشارهاي ديگران مي خواهيد ازدواج کنيد ؟

ـ شما فکر مي کنيد ازدواج تا چه حد در حفظ سلامتي روحي و رواني و جسماني انسان موثر است ؟

ـ هدف هاي شما در زندگي تا به حال چه بوده اند و بعد از اين چه خواهند بود ؟ اولويت آنها چيست ؟

ـ هدف هاي شما با هدف هاي خانواده تان (از اين به بعد) چقدر همانند است ؟

ـ هدف هاي شما با هدف هاي خانواده تان قبل از اين چقدر همانند بوده است ؟ اگر همانند نبوده يا اختلاف نظر احتمالي ايجاد شده چه مي کرده ايد يا چه خواهيد کرد ؟ آيا تأثيري در تصميم گيري هاي شما خواهد داشت ؟

ـ الگوي همسر ايده آل از نظر شما چيست ؟ قبلاً چه بوده است ؟

ـ الگوي همسر ايده آل از نظر خانواده شما چيست ؟

ـ آيا تفاوتي در نظرات شما و خانواده تان نسبت به الگوي همسر ايده آل وجود دارد؟

ـ اگر تفاوتي وجود دارد نتايج احتمالي آن چيست و چگونه با آن کنار خواهيد آمد ؟

ـ اطرافيان شما در طرز فکر و نگرش و انگيزه شما نسبت به ازدواج چه تأثيري داشته اند ؟

ـ خصوصيات فردي مانند چاقي ، لاغري ، زيبايي (جذابيت صورت و کلام و تناسب اندام) قد ، وزن و تيپ داشتن چقدر براي شما مهم است ؟

 

3

 

ـ سابقه ي سلامت و بيماري شما از گذشته تا به حال چه بوده است ؟ اگر مورد خاصي وجود دارد ذکر کنيد .

ـ آيا آغاز بلوغ جنسي براي شما به عنوان يک واقعه ي خوشايند بوده است ، يا اين که باعث ناراحتي شما گرديده بوده است ؟

ـ به طور کلي در مورد جايگاه مسائل جنسي در زندگي زناشويي چه نظري داريد ؟

ـ (در صورت بالا بودن سن طرفين) چرا تا به حال ازدواج نکرده ايد ؟

ـ آيا سابقه ي تب و تشنج ، سرماخوردگي مکرر ، حساسيت هاي بدني خاص ، حساسيت غذايي خاص ، راه رفتن در خواب ، دندان قروچه در خواب ، خرخر کردن در خواب داشته يا دارند ؟

ـ آيا خواب کم مي بيند يا زياد ؟ آيا خواب برجسته و مهمي داشته اند ؟ در صورت امکان ذکر کنيد .

ـ استرس هاي مهم زندگي شان چه بوده است ؟ با آنها چگونه برخورد کرده اند ؟

ـ چه چيزهايي در زندگي براي او تهديد به شمار مي رود ؟ (در زندگي فردي و مشترک)

ـ آرزو داريد که چه چيزهايي در زندگي شما اتفاق نيافتد ؟

ـ چه آرزوهايي دارد ؟ از چه چيزهايي خوشش مي آيد ؟ چه چيزهايي را دوست دارد که داشته باشد ؟

ـ از چيزهاي مورد علاقه ، کدام يک را در حال حاضر دارا است ؟

ـ چه چيزهايي براي او مهم هستند و جنبه ارزشي دارند ؟ اولويت ارزش هاي او چيست ؟

ـ در مواجه با سختي ها يا وقايع غير منتظره و مخرب (سيل ، زلزله ، تصادف و سرقت و...) چه بايد کرد ؟ شما چه مي کنيد ؟

ـ علاقمندي هاي خاص شما چيست ؟ (ورزش ، موسيقي ، مسافرت ، تحصيل و ادامه آن ، شغل ، مطالعه ، فرزند پروري ، خانه داري و...)

ـ ضرورت يا ضرورت هاي وجود فرزند چيست ؟

ـ نظر شما در مورد زمان فرزند دار شدن چيست ؟ آيا نظر خاصي داريد ؟ چرا ؟

ـ آيا مايليد 2 يا 3 سال بعد از ازدواج فرزنددار شويد ؟ در اين مورد چه قدر قاطع هستيد ؟ و چه چيزي ممکن است تصميم شما را عوض کند ؟

ـ چه راه يا راه هايي را جهت تأمين و تضمين هدف فوق در پيش خواهيد گرفت ؟

ـ آيا حاضريد جهت آگاهي بيشتر و دقيق تر از روش هاي جلوگيري از بارداري به متخصص زنان و زايمان و يا متخصص مربوطه مراجعه کنيد ؟

ـ کدام يک از شما داوطلب استفاده از اين روش ها هستيد ؟ هر دو ؟ هيچکدام ؟ چرا؟

 

4

 

ـ کدام يک از شما اصرار داريد که بلافاصله بعد از ازدواج فرزند دار شويد ؟ چرا ؟

ـ آيا حاضريد که بعد از به وجود آمدن تعداد کافي فرزند اقدام به عمل جراحي (وازکتومي ، توبکتومي) نماييد ؟ آيا در اين مورد نظر خاصي داريد ؟

ـ تا چه حد حاضريد که از مشاور ، پزشک و متخصصين در رابطه با جنبه هاي مختلف زندگي تان (در صورت لزوم) کمک بگيريد ؟ چه زماني را شما مناسب جهت مراجعه به متخصصين مي دانيد ؟ و به عبارت ديگر موارد لازم به نظر شما در چه شرايطي هستند ؟

ـ در مورد تعداد فرزندان چه نظري داريد ؟

ـ در مورد نام فرزندان چه نظري داريد ؟

ـ در مورد فاصله ي زماني بين تولدها چه نظري داريد ؟

ـ در مورد جنسيت فرزندان چه نظري داريد ؟

ـ آيا شما اصرار خاصي داريد که حتماً فرزند پسر داشته باشيد ؟

ـ آيا شما اصرار خاصي داريد که حتماً فرزند دختر داشته باشيد ؟

ـ نظر شما در مورد فرزندداري و فرزند پروري تا چه حد مستقل از خانواده هايتان است ؟

ـ آيا شما موافقيد که والدينتان در پرورش فرزندان شما نقش يا دخالتي داشته باشند ؟

ـ شما تا چه حد برآورده کننده ي آرزوهاي خانواده هايتان بوده ايد يا هستيد يا بايد باشيد ؟

ـ آيا فکر مي کنيد که يک ازدواج ارزش اين همه گفتگو و توافق را دارد ؟

ـ اگر آزمايشات خون (بعد از چند جلسه يا ماه) نشان داد که ازدواج شما با يکديگر مناسب نيست ، در آن صورت چه خواهيد کرد ؟

ـ نظر هر کدام در مورد زندگي کردن با خانواده همسر يا در خانواده همسر چيست ؟

ـ نظر هر کدام در مورد محل سکونت آينده چيست ؟

ـ وضعيت مذهبي بودن خودش و خانواده چگونه است ؟

5

 

ـ نظر او در مورد دنيا و آخرت چيست ؟ هدف از خلق آدم چيست ؟ هدف خداوند از قرار دادن نسبت ازدواج چيست ؟

ـ نظر او در مورد توکل ، تدبير ، سرنوشت ، شانس و... چيست ؟ اينها تا چه حد در زندگي مي تواند تأثير داشته باشند ؟

ـ توانايي اقتصادي او در حال حاضر چه قدر است ؟ آيا از عهده ي تأمين زندگي برخواهد آمد ؟

ـ در مورد اشتغال همسر (زن) چه نظري دارد ؟ (در حال حاضر و در آينده)

ـ وضعيت روابط اجتماعي و روابط دوستانه چگونه است ؟ روابط دوستانه تا چه حد در زندگي مهم است ؟ اگر لازم شد بين يک دوست و همسر خود يکي را انتخاب کند چه خواهد کرد ؟

ـ اگر لازم باشد که بين خانواده و همسر خود يکي را انتخاب کند چه خواهد کرد ؟

ـ ميزان ارتباط با خانواده چقدر خواهد بود ؟ آيا نظر خاصي داريد ؟

ـ ميزان ارتباط با اقوام چقدر خواهد بود ؟ آيا نظر خاصي داريد ؟

ـ آيا حاضريد آدرس محل کار و زندگي تان و تحصيل را جهت تحقيق در اخيتار ما بگذاريد ؟

ـ چند دوست صميمي داريد ؟ آيا موافقيد که 1 يا 3 نفر از آنها را جهت تحقيق به ما معرفي کنيد ؟

ـ به نظر شما گذشته زندگي يک فرد (بعد از انجام تحقيقات) تا چه حد در سرنوشت آينده او تأثير مي گذارد ؟ و براي شما گذشته ي زندگي طرف مقابلتان تا چه حد مهم است ؟ و تا چه حد در تصميم گيري امروز شما تأثير خواهد داشت ؟

ـ آيا وجود فرزند در زندگي ضروري است ؟ آيا اگر خداي ناکرده هر کدام از شماها به دليل مشکل جسمي فرزنددار نشديد چه تصميمي خواهيد گرفت ؟ آيا حاضريد فرزندي را به فرزند خواندگي قبول کنيد ؟ آيا از همديگر طلاق خواهيد گرفت ؟

ـ به نظر شما فرزند تا چه حد عامل خوشبختي در زندگي است ؟

ـ برنامه ريزي شما براي آينده ي زندگي خانوادگي چه خواهد بود ؟

ـ آيا در مورد « خانه ، ماشين ، شهر محل سکونت و... » نظر خاصي داريد ؟

6

 

ـ نظر شما در مورد تقسيم کار منزل (در صورت شاغل بودن هر دو) چيست ؟

ـ نظر شما در مورد کمک به همسر در امور منزل چيست ؟

ـ نظر شما در مورد دخالت در شغل و کار مرد در خارج از خانه چيست ؟

ـ نظر شما در مورد راهنمايي و مشورت دادن در مورد امور خانواده و خارج از آن و شغل و دوستان به همسر چيست ؟

ـ در مورد نحوه ي گذراندن ايام تعطيل چه نظري داريد ؟

ـ در صورت اختلاف سليقه در مورد نحوه ي گذراندن تعطيلات و نوع تفريح ، چگونه به تفاهم خواهيد رسيد ؟

ـ به نظر شما تفاهم به چه معني است ؟ آيا به معني مثل هم فکر کردن است ؟ آيا به معني توافق بر سر اختلاف نظرهاست ؟

ـ آيا به عنوان مثال موافقيد که مثلاً روز جمعه يک نفر به ديدار خانواده اش برود و ديگري به تماشاي مسابقه فوتبال بپردازد ؟ به نظر شما اين اتفاق بدي است يا اين که لزوماً هم بد نيست ؟

ـ آيا توانايي برنامه ريزي داشته ايد ؟ در حال حاضر چه طور ؟

ـ برنامه ريزي شما براي تفريحات چه خواهد بود ؟ تفريحات فردي و مشترک شماها چه خواهد بود ؟

ـ برنامه ريزي اقتصادي و مالي شما چيست ؟ هر کدام از طرفين در دخل و خرج منزل چه قدر نقش خواهند داشت ؟

ـ برنامه ي اقتصادي شما تا 10 سال  آينده چگونه است ؟

ـ فکر مي کني که 10 يا 20 سال ديگر مشغول چه کاري هستيد ؟ آيا به سال هاي بازنشستگي فکر کرديد ؟ آيا برنامه خاصي داريد ؟

ـ فکر مي کنيد بهتر است هر چند وقت يکبار به مسافرت برويد ؟

ـ شما تا چه حد حاضر هستيد در پرورش فرزندان مشارکت کنيد ؟

7

 

ـ آيا براي ازدواج آمادگي روحي لازم را داريد ؟ يا در خود احساس مي کنيد ؟

ـ دوره ي مجردي خود را چگونه توصيف مي کنيد ؟ 1ـ بسيار لذت بخش 2ـ نسبتاً لذت بخش 3ـ معمولي 4ـ توام با برخي مشکلات 5ـ سخت و پر زحمت و بي لذت .

ـ جنبه هاي مثبت و منفي دوره ي مجردي تان را در چه چيزهايي مي بينيد ؟

ـ تا چه حد دلتان مي خواهد که دوره ي بعد از ازدواج شما همانند دوره ي مجرديتان باشد ؟ چه نظري داريد ؟

ـ در دوران مجردي با نيازهاي جسمي ، جنسي و روحي و رواني خود چه مي کرديد؟

ـ آيا در مورد تصميمتان براي ازدواج ترديدي هم داريد ؟ چه ترديدي داريد ؟ آيا حاضريد ترديدتان را با طرف مقابل در ميان بگذاريد ؟

ـ آيا فکر مي کنيد که عشق به تنهايي مي تواند مشکلات و اختلاف ها را حل کند ؟ چگونه ؟ اگر نه چه چيزهاي ديگري لازم است ؟

ـ حساسيت هاي بدني و روحي خاص شما چيست ؟

ـ در تصميم گيري هاي خود تا چه حد با ديگران مشورت مي کنيد ؟

ـ طرف مشورت شما معمولاً چه کسي است ؟

ـ آيا حاضريد طرف مشورت شما در مورد حتي يک مسأله کوچک ، روانشناس يا مشاور و متخصصين باشند ؟

ـ تا چه حد در تصميم گيري ها مستقل عمل مي کنيد ؟

ـ تا چه حد در تصميمي گيري ها از همسرتان کمک خواهيد گرفت ؟

ـ آيا احتمال مسافرت و اقامت در کشورهاي ديگر براي شما وجود دارد ؟ چه مدت زماني ؟ در صورت عدم توافق براي ادامه اقامت در يک کشور ديگر چه خواهيد کرد ؟

ـ نظر هر کدام در مورد شغل همسر چيست ؟ آيا پيشنهاد خاصي داريد ؟

 

8

 

ـ نظر مرد در مورد شاغل بودن زن چيست ؟ چه محدوديت ها يا آزادي هايي براي او قائل است ؟

ـ آيا در صورت شاغل بودن هر دو حاضريد براي نگهداري فرزند از يک فرد ديگر مثل مادربزرگ و.. يا پرستار کودک کمک بگيريد ؟

ـ آيا طرفين مايل به ادامه تحصيل هستند ؟ در صورت تمايل به ادامه تحصيل ، زندگي متأهل داشتن و دانشجو بودن و شهرستاني بودن و شاغل بودن را چگونه با هم سازگار خواهيد کرد ؟ آيا برنامه ريزي زماني خاص در اين مورد داريد ؟ تا چه حد مقيد به اجراي برنامه هستيد ؟

ـ ارتباطات فاميلي شما در شهرهاي ديگر چگونه است ؟

ـ دوست داريد که در آينده تا چه حد از لحاظ اقتصادي رشد کنيد ؟

ـ آيا به مطالعه ، عرفان ، معنويت و کار خير علاقه داريد ؟

ـ موارد مربوط به قباله ي ازدواج به پيشنهاد دو طرف چيست ؟ مهريه ، طلا ، زمين ، لباس و شيربها .

ـ به نظر شما مهريه ي اصلي يک زن صرف نظر از طلا ، زمين و... چيست ؟

ـ ميزان جديت هر کدام براي رسيدن به هدف هاي مشترک تا چه حد خواهد بود ؟

ـ تضادها را چگونه برطرف کنيم ؟

ـ آيا از پدر و مادر کمک بگيريم ؟

ـ آيا خودمان حل کنيم  

ـ آيا از يک مشاور کمک بگيريم  

ـ آيا به تناسب از هر يک از موارد بالا کمک بگيريم ؟

ـ آيا فکر مي کنيد که طرف مقابل شما آدم کاملي است ؟

9

 

 

ـ آيا فکر مي کنيد که طرف مقابل شما از همين الان بايد آدم کاملي باشد ؟

ـ به نظر شما چه اشکالاتي از همين الان نبايد در طرف مقابلتان وجود داشته باشد ؟

ـ اگر اشکالي در طرف مقابل ديديد چگونه مطرح مي کنيد ؟

ـ آيا تا اينجا که با هم صحبت کرده ايم ، در مورد اين موضوعات و اين گفتگو ها نظر خاصي داريد ؟ آيا براي شما کسل کننده نيست ؟ آيا به نظر شما وسواس زياد به خرج دادن نيست ؟ آيا به نظر شما براي يک ازدواج مطمئن چنين گفتگوهايي ضرورت دارد ؟

ـ چه کار کنيم که حرفهايمان تمام نشود و هميشه حرفي براي گفتن داشته باشيم ؟

ـ چه کسان ديگري در زندگي شما مهم هستند ؟

ـ به نظر شما بهترين دوست کيست ؟ چه خصوصياتي بايد داشته باشد ؟ به نظر شما يک زوج بايد دوست باشند يا زن و شوهر ؟ به نظر شما رابطه دوستانه چه خصوصياتي دارد ؟

ـ نظر شما در مورد رابطه خانوادگي با دوستان سالم چيست ؟

ـ حساسيت هاي خاص من و شما چيست ؟

ـ به نظر شما آيا بهتر است خوب باشيم يا قوي باشيم ؟

ـ به نظر شما آيا بهتر است مهربان باشيم يا پول دار باشيم ؟

ـ به نظر شما بهتر است دوست باشيم يا شوهر ؟ دوست يا زن ؟ دوست يا پدر و مادر و برادر و...

ـ نظر شما در مورد مراسم و تشريفات ازدواج چيست ؟ چقدر خرج کنيم ؟ در اين مورد با خانواده چقدر توافق داريد ؟

ـ نظر هر کدام در مورد جذابيت ظاهري طرفين چيست ؟

ـ نظر هر کدام در مورد جذابيت باطني طرفين چيست ؟

ـ صداقت تا چه حد در خوشبختي موثر است ؟

10

 

ـ سياست تا چه حد در خوشبختي موثر است ؟

ـ از راه هاي محبت کردن و عشق ورزيدن چه قدر اطلاع داريد ؟ آيا همواره دوست داريد که مورد محبت واقع شويد ؟ آيا دوست داريد که همسرتان مانند مادرتان به شما محبت کند ؟

ـ آيا دوست داريد که همسرتان مثل يک پدر يا برادر بزرگتر برايتان باشد ؟

ـ آيا دوست داريد که همسرتان مثل يک مادر يا خواهر بزرگتر برايتان باشد ؟

ـ آيا دوست داريد که فقط محبت کنيد ؟

ـ آيا دوست داريد که هم محبت کنيد و هم مورد محبت واقع شويد ؟

ـ راه هاي نشان داده علاقه و محبت کدام ها هستند ؟

ـ فکر مي کنيد که در چه زمان هايي مي توان گله ها و شکايات و يا درد دلهاي خودمان را به طرف مقابل بيان کنيم ؟

ـ فکر مي کنيد که تا چه حد بايد احساسات مثبت خود را نسبت به او بيان کنيد ؟

ـ آيا شما فکر مي کنيد که صرف اين که همسرتان را دوست داريد کافي است ؟

ـ آيا اختلاف از لحاظ زبان و لهجه وجود دارد ؟ آيا نظر خاصي داريد ؟

ـ آيا هر کدام از شما نسبت به زنان يا مردان نگرش هاي خاصي داريد ؟ آيا حاضريد برخي از آنها را مطرح کرده و به گفتگو بگذاريد ؟

ـ آيا در مورد حجاب همسر نظر خاصي داريد ؟

ـ نظر هر کدام در مورد جايگاه مرد و زن در زندگي چيست ؟

ـ آيا مرد مسلط باشد و زن تحت سلطه ؟

ـ آيا زن مسلط باشد و مرد تحت سلطه ؟

 

11

 

ـ آيا برابري و دوستي و صميميت و تفاهم باشد ؟

ـ آيا نظر ديگري داريد ؟

ـ در صورتي که ناچار شديد از والدين خود در سنين پيري نگهداري و مراقبت کنيد چه خواهيد کرد ؟ چه نظري داريد ؟

ـ تا چه حد انتقادپذير هستيد ؟

ـ تا چه حد حاضريد از ديگران و افراد با تجربه و متخصصين براي بهبود مهارت هاي ارتباطي کمک بگيريد ؟

ـ اگر به ناچار شوهر يا همسر به شهر ديگري از لحاظ شغلي منتقل شد شما چه خواهيد کرد ؟

ـ به نظر شما براي اين که بين زن و شوهر از لحاظ احساسي و عاطفي (رواني) فاصله به وجود نيايد ، چگونه ارتباطي بايد بين آنها برقرار باشد ؟

ـ آيا همديگر را دوست داريد ؟ به عبارت ديگر تا چه حد احساس مي کنيد که طرف مقابل را دوست داريد ؟

ـ در حال حاضر شما چه نقاط قوت و چه اشکالاتي در طرف مقابل خود مي بينيد ؟ آيا مي توانيد اين اشکالات را مطرح کنيد ؟ اگر نمي توانيد چرا ؟ و اگر مي توانيد در مورد آنها گفتگو کنيد .

ـ اگر طرف مقابل شما (در آينده) چگونه رفتارهايي داشته باشد ، همواره از ازدواج با او راضي بوده و خواهيد بود ؟ و اگر چگونه رفتارهاي را در پيش بگيرد (داشته باشد) از ازدواج با او پشيمان خواهيد شد ؟

ـ به نظر شما نشانه هاي علاقه همسرتان به شما چيست ؟ و يا چه بايد باشد ؟

ـ به نظر شما شوهر يا همسر براي شما به منزله ي چيست ؟ شريک زندگي ، شريک روحي و جسمي زندگي ، شريک جنسي زندگي ، يک دوست در زندگي ، پدر ، برادر ، بزرگتر ، مايملک و دارايي .

12

 

ـ وقتي از کسي ناراحت مي شويد (شده ايد) بيشتر وقت ها چه راهي را در پيش گرفته ايد ( مي گيريد) ؟

الف) بيشتر اوقات عصباني شده و داد زده ام  

ب) بيشتر اوقات با او قهر کرده ام .

ج) بيشتر اوقات از او معذرت خواهي کرده و حتي نزد او گريه کرده ام .

د) بيشتر اوقات با او به مذاکره و گفتگو نشسته ام .

ه) بيشتر اوقات توي خودم ريخته و آن را تحمل کرده ام .

ـ به نظر شما دوره ي نامزدي يا عقد ، آيا دوره تحمل است يا دوره مذاکره و گفتگو؟

ـ به نظر شما ، وقتي از کسي مي رنجيد يا ....  چه بايد بکنيد ؟

ـ به نظر شما آيا دوره ي نامزدي ، دوره ي عاشق شدن و عاشقانه بودن است يا دوره ي آشنايي با نقاط ضعف و نقات قوت و سعي در مذاکره و گفتگو و جور شدن با همديگر.

نهيه کننده :سميه زماني

کارشناس ارشد روانشناسي عمومي

مشاور خانواده و پيش از ازدواج