پذیرش لوازم منزل به صورت نو و دست دوم

 

جهت صرف در امور خیریه و کمک به فقرا و مساجد حومه

 

 

 

 

 

  تلفن های  تماس :    

  • 031-33351000     
  • 031-34429946    
  • 031-34429947