حجه الاسلام و المسلمين حاج سيد احمد روضاتي
(تولیت)

  حاج حسین احمدی
(رییس هیئت مدیره)

  آقای دکتر علی مظاهری صالحی
(نایب رییس) 
آقای مهندس سید رضا ذاکر فرد
(عضو اصلی هیئت مدیره)  حاج سید حسین  میر محمد صادقی
(عضو  اصلی هیئت مدیره)

  آقای نصر اله تاجی زادگان
(خزانه دار)

  آقای حسن آذربایجانی
(منشی هیئت مدیره)

  آقای دکتر احمدرضا نصر آزادانی
(عضو هیئت مدیره و مدیر عامل)