دريافت نوبت جهت پزشكان متخصص به چه صورت انجام مي پذيرد ؟

جهت دريافت نوبت پزشكان متخصص شيفت صبح از ساعت 7:30 دقيقه و شيفت بعدازظهر از ساعت 14:30 دقيقه در همان روز به پذيرش درمانگاه  مراجعه نماييد.

آيا رزرو نوبت پزشكان از روزهاي قبل امكان پذير است ؟

خير

آيا رزرو نوبت به صورت تلفني امكان پذير است ؟

خير

دريافت نوبت جهت پزشكان عمومي به چه صورت است ؟


با مراجعه حضوري به درمانگاه در همان لحظه امكان پذير مي باشد .


ساعات كار درمانگاه عمومي و تخصصي به چه صورت است ؟

درمانگاه عمومي به صورت شبانه روزي فعاليت مي كند ولي درمانگاه تخصصي از 8 صبح تا 21 شب داير مي باشد.با چه بيمه ها و شركت هايي طرف قرارداد مي باشيد ؟

بيمه هاي تامين اجتماعي ، خدمات درماني ، نيروهاي مسلح ، بيمه دانا و بيمه ايران

و شركت هاي بانك صادرات ، بانك سپه ،‌ بانك ملي و بانك ملت

و بيمه هاي مكمل آسيا و طلاب حوزه علميه

و همچنين بيمه هاي طلايي آموزش و پرورشدر صورت گرفتن نوبت از پزشكان تخصصي و عدم مراجعه براي ويزيت امكان برگشت حق ويزيت وجود دارد ؟

بله ، حق ويزيت درصورت عدم مراجعه قابل بازگشت است


واحد تزريقات و پانسمان چه خدماتي را ارائه مي دهد ؟

تزريق عضلاني، تزريق وريدي، تزريق زير جلدي، وصل سرم ، تزريق انسولين ،‌ اندازه گيري فشار خون، اندازه گيري قند خون ، پانسمان کوچک، کشيدن بخيه ، زدن بخيه ، اکسيژن تراپي ، تامپون قدامي بيني ، سونداژمعده ، وصل سوند ادراري .واحد زنان و زايمان و مامايي چه خدماتي را انجام مي دهند ؟

معاينه ، پاپ اسمير توسط ماما ، گذاشتن IUD توسط ماما ، کرايو تراپي

 


چه خدماتي در رابطه با مشكلات قلبي ارائه مي دهيد ؟

نوار قلب ، اکوکارديوگرافي رنگي ٰ، تست ورزشچه خدماتي در رابطه با پوست در درمانگاه ارائه مي شود ؟

برداشت خال، برداشت هر زگيل به روش جراحي، درناژ آبسه ، کشيدن کامل ناخن، تخليه هماتوم ، ميکرودرم ابرژنچه خدماتي در رابطه با مغز انجام مي گيرد؟

نوار مغز ، نوار عصب و عضله ، اکوداپلر کاروتید